NGUYÊN LIỆU
Clostridium butyricum
Tăng cường miễn dịch, phòng trị bệnh
Clostridium butyricum
Saccharomyces Boulardii
Men vi sinh
Saccharomyces Boulardii
Bacillus amyloliquefaciens
Men vi sinh
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus licheniformis
Men Tiêu Hóa
Bacillus licheniformis
Bacillus pumilus
Khoáng hóa
Bacillus pumilus
Bacillus lateroporus
Khoáng hóa
Bacillus lateroporus
Bacillus Brevis
Men vi sinh
Bacillus Brevis
Bacillus subtilis
Men vi sinh
Bacillus subtilis
Bacillus Megaterium
Men vi sinh
Bacillus Megaterium
Dibromohydantoin
Diệt khuẩn
Dibromohydantoin
Bacillus coagulans
Xử lý Nitric, ổn định kiềm
Bacillus coagulans
Clostridium butyricum

Saccharomyces Boulardii

Bacillus amyloliquefaciens

Bacillus licheniformis

Bacillus pumilus

Bacillus lateroporus

Bacillus Brevis

Bacillus subtilis

Bacillus Megaterium

Dibromohydantoin

Bacillus coagulans