Sản Phẩm:
Xử lý Nitric, ổn định kiềm:
BIO CLEAR

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

Công dụng:

- Giảm NO2- , NH3, H2S. Ổn định độ kiềm

- Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa làm sạch đáy và nước ao nuôi

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Bacillus subtilis (min)

1x109 cfu

Bacillus polymyxa (min)

1x109 cfu

Saccharomyces cerevisiae (min)

1x109 cfu

Lactobacillus acidophillus (min)

1x109 cfu

Nitrosomonas sp. (min)

1x109 cfu

Nitrobacter sp. (min)

1x109 cfu

Chất đệm (Dextrose)

Vừa đủ 1 kg

Độ ẩm (max)

10%

Cát sạn (max)

3%

Chất cấm, kháng sinh

Không có

Liều dùng và cách sử dụng:

* Trên tôm: Cho ăn: 1g/kg thức ăn

   - Tạt ao: 200g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

* Trên cá: Cho ăn: 0.2 g/kg thức ăn

- Tạt ao: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

Xử lý Nitric, ổn định kiềm:
BIO CLEAR
Phản hồi
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Xử lý Nitric, ổn định kiềm
Bacillus coagulans