Sản Phẩm:
Xử lý Nitric, ổn định kiềm:
BIO CLEAR

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

Công dụng:

- Xử lý Nitrit , NH3, H2S.

- Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa làm sạch đáy và nước ao nuôi

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Bacillus subtilis (min)

1x109 cfu

Bacillus polymyxa (min)

1x109 cfu

Saccharomyces cerevisiae (min)

1x109 cfu

Lactobacillus acidophillus (min)

1x109 cfu

Nitrosomonas sp. (min)

1x109 cfu

Nitrobacter sp. (min)

1x109 cfu

Chất đệm (Dextrose)

Vừa đủ 1 kg

Độ ẩm (max)

10%

Cát sạn (max)

3%

Chất cấm, kháng sinh

Không có

Liều dùng và cách sử dụng:

* Trên tôm:

   - Ao công nghệ cao: 200g/1.000 - 1.500 m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

   - Ao đất: 200g/3.000 m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

Để tăng hiệu quả của sản phẩm cần sục khí với Bio Carbon 3 - 4 giờ rồi tạt khắp bề mặt ao.

Xử lý Nitric, ổn định kiềm:
BIO CLEAR
Phản hồi
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Xử lý Nitric, ổn định kiềm
Bacillus coagulans