Sản Phẩm:
Lắng tụ cặn bã:
EDTAT

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Khử phèn, làm lắng các chất hữu cơ, khử kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Trong 1 kg

Độ ẩm (max)

10%

Sodium thiosulfate (min-max)

10%

EDTA (min)

40%

Chất đệm (bột talc) vừa đủ

1 kg

Tro không tan trong HCl (max)

3 %

Chất cấm, kháng sinh, Ethoxyquin

Không có

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

EDTA, Sodium thiosulfate

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Xử lý trước khi thả hoặc ao bị nhiễm kim loại nặng: 1 - 2 kg/1.000 m3

- Dùng định kỳ: 1kg/1.000 m3 nước.

- Tạt trực tiếp xuống ao nuôi

Lắng tụ cặn bã:
EDTAT
Phản hồi