Sản Phẩm:
Men vi sinh:
PHENOMIC

BẢN CHẤT: Là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa trong ao nuôi

- Cải thiện chất lượng nước; giảm các khí độc NH3, H2S, làm sạch nước và đáy ao nuôi

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Trong 1 kg

Saccharomyces cerevisiae (min)

1x1010 cfu/kg

Bacillus subtilis (min)

1x1010cfu/kg

Cát sạn không tan trong HCl

Không có

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

Chất cấm, kháng sinh, ethoxyquin

Không có

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Trước khi thả giống 3-5 ngày: 200 g/1.000 m3 nước.
  • Khi môi trường bị ô nhiễm: 200 g/2.000-3.000 m3 nước.
  • Sử dụng định kỳ: 100 g/4.000-5.000 m3 nước, 5-7 ngày/lần.
Men vi sinh:
PHENOMIC
Phản hồi
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Men vi sinh
BIO CLEAR
Men vi sinh
Bacillus Megaterium
Men vi sinh
Bacillus spp