Sản Phẩm:
Khoáng Tạt:
RESPOND

BẢN CHẤT: Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

Ổn định pH, tăng độ kiềm. Cung cấp khoáng chất cho môi trường ao nuôi.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Trong 1 kg

SiO2  ( min-max)

30-35 %

MgSO4.1H2O ( min-max)

30-35 %

Sodium bicarbonate (min-max)

14-16%

Chất mang (CaCO3) vừa đủ

1 Kg

Độ ẩm ( max)

10%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Giảm cong thân, kích thích lột vỏ cho tôm: 2kg/1.000m3 nước.
  • Định kỳ trong quá trình nuôi: 1kg/1.000m3 nước
  • Cứng vỏ nhanh hay trước khi thu hoạch tôm 7 ngày: 2 - 3kg/1.000m3

 

Khoáng Tạt:
RESPOND
Phản hồi