Sản Phẩm:
Men vi sinh:
BIO CLEAR

Bản chất: Là Sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

Công dụng:

- Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa làm sạch đáy và nước ao nuôi

- Giảm khí độc NH3, H2S, NO2, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg

Bacillus subtilis (min)

1x109 cfu

Bacillus polymyxa (min)

1x109 cfu

Saccharomyces cerevisiae (min)

1x109 cfu

Lactobacillus acidophillus (min)

1x109 cfu

Nitrosomonas sp. (min)

1x109 cfu

Nitrobacter sp. (min)

1x109 cfu

Chất đệm (Dextrose)

Vừa đủ 1 kg

Độ ẩm (max)

10%

Cát sạn (max)

3%

Chất cấm, kháng sinh

Không có

 

Liều dùng và cách sử dụng:

- Hòa sản phẩm với 20 lít nước, khuấy đều, tạt khắp mặt ao, sau đó chạy quạt nước mạnh

+ Trước khi thả giống: 500 g/5.000m3 nước, Sử dụng sản phẩm 3-5 ngày trước khi thả giống

+ Tháng nuôi 1-2:  500g/5.000 m3 nước, 5-7 ngày xử lý 1 lần

+ Tháng nuôi 3-4: 500 g/2.000-3.000 m3 nước, 5-7 ngày xử lý 1 lần

Men vi sinh:
BIO CLEAR
Phản hồi
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Men vi sinh
Bacillus Megaterium
Men vi sinh
Bacillus spp
Men vi sinh
Bacillus coagulans