Sản Phẩm:
Hấp thụ khí độc:
YUCCA PRO

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

  • Hấp thụ khí độc NH3 trong ao nuôi.
  • Giảm mùi hôi do tảo tàn hoặc lớp bùn dơ đáy ao dày..

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Trong 1 kg

Saponin (từ dịch chiết cây Yucca shidigera) (min)

10 %

Dung môi (nước, dịch chiết cây Yucca shidigera)  vừa đủ

1 lít

Tro không tan trong HCl (max)

3 %

Chất cấm, kháng sinh, Ethoxyquin

Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-    Dùng định kỳ: 500ml/6.000 - 8.000m3 nước.

-    Trường hợp tôm,cá nổi đầu hoặc ao ô nhiễm nặng: 500ml/4.000 - 6.000m3 nước.

-    Kích thích tiêu hóa hay loại thải kháng sinh ra khỏi cơ thể: 1ml/kg thức ăn.

 

Hấp thụ khí độc:
YUCCA PRO
Phản hồi